Klinika
U Smaltovny 32
+420 608 126 381

Pyometra (hnisavý zánět dělohy)

Pyometra představuje potencionálně smrtelné onemocnění charakterizované nahromaděním patologického obsahu v děloze s následnou celkovou intoxikací způsobenou přestupem bakterií do krevního oběhu. Vyskytuje se především u starších fen ( > 6 let), které nikdy neměly štěňátka, po aplikaci estrogenu, a u fen trpící falešnou březostí. Sekundárně se může vyskytnout i při odumření plodu v děloze a při zadrženém lůžku po porodu.

Klinické příznaky

Známe dvě formy pyometry

  • otevřenou
  • uzavřenou

Dominantním příznakem otevřené formy je abnormální výtok z pochvy, který může být krvavý od řídce růžového až po hustý hnědočervený nebo hnisavý, který bývá žlutý, šedý nebo zelený, většinou zapáchající. Při uzavřené formě je obsah dělohy zadržován uvnitř, proto je majiteli často onemocnění zaznamenáno až v rozvinutém stádiu. Z celkových příznaků je nejvýraznější nadměrný příjem tekutin a nadměrné močení. Při celkové intoxikaci jsou to letargie, deprese, nechutenství, zvracení, ztráta hmotnosti a zhoršení kondice. V pokročilých stavech nastupuje výrazná dehydratace, neschopnost pohybu, bezvědomí až úhyn zvířete. Uvedené příznaky se obvykle objeví v průběhu 1-3 měsíců po říji.

Veterinární lékař diagnostikuje pyometru především na základě vyšetření krve, kde se projeví zvýšením počtu bílých krvinek, a na základě sonografického vyšetření břicha.

 

Terapie

Existují dva hlavní způsoby terapie pyometry:

  • radikální – chirurgický
  • konzervativní – nechirurgický

Chirurgické ošetření znamená kastraci feny, čili vyjmutí vaječníků a postižené dělohy. Je upřednostňováno u starších fen, u zvířat v pokročilém stavu celkové intoxikace, v případě zavřené formy pyometry. Doporučuje se ale též v ostatních případech z důvodu většího bezpečí nemocných fen.

Ošetření medikametózní je možné převážně u mladých fen, u kterých má majitel zájem o zachování plodnosti a zároveň při otevřené formě pyometry. Hlavním cílem je vypuzení patologického obsahu z dělohy. Používají se antibiotika a látky, které stimulují dělohu k vypuzování obsahu a uvolňují děložní krček, aby obsah mohl odtékat. Způsobují také zánik žlutého tělíska a tím zabrání tvorbě hormonu progesteronu, který stimuluje děložní sliznici k tvorbě sekretu.

Prevence

Prevence zánětlivých stavů v děloze je dodržení zásad sterility při porodu a krytí, příp. preventivní kastrace, nejlépe po prvním hárání. To je zároveň i prevence proti vzniku nádoru mléčné žlázy.

2024 1. 1.

UPOZORNĚNÍ

O víkendu a svátcích je NEOBJEDNANÝM klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 300Kč.

Ordinační doba Klinika
Po-Pá: 8:30–15:00 / 16:00–19:00
So: 9:00–12:00
Ne: 16:00–19:00

O víkendu a svátcích je NEOBJEDNANÝM klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 300Kč.

RoyalCanin

Copyright © 2007-2013 Livet.cz - veterinární klinika | U Smaltovny 32, Praha 7 - Holešovice | livet.cz@gmail.com | Sledujte nás