Klinika
U Smaltovny 32
+420 608 126 381

Addisonova nemoc (hypoadrenokorticismus)

Jedná se o méně časté hormonální onemocnění především mladých psů a koček a zvířat středního věku, vyvolané nedostatečnou tvorbou hormonů kortikoidů.

Kortikoidy (glukokortikoidy, mineralokortikoidy) jsou produkované v nadledvinách, které se nacházejí v blízkosti ledvin. Jsou velmi důležité pro zdravé fungování těla. Abnormální zvýšení nebo snížení těchto hormonů může vést k vážným zdravotním problémům. Hypoadrenokorticismus se vyznačuje nedostatečnou produkci glukokortikoidů a / nebo mineralokortikoidů. Nedostatečná produkce těchto hormonů může způsobit řadu vážných problémů, které mohou být příčinou smrti zvířete.

Rozlišujeme 2 formy:

  • Primární: patologický proces je lokalizován v nadledvinách, nejčastěji se jedná o autoimunitní proces, kdy imunitní systém napadá a ničí buňky nadledvin a tím pádem klesá produkce hormonů. Dále se uplatňují nádorová a infekční onemocnění.
  • Sekundární: vyskytuje se častěji, vzniká v důsledku nedostatečné sekrece hormonu ACTH, který vzniká v podvěsku mozkové (hypofýze) a stimuluje produkci koritkoidů v nadledvinách. Nedostatečnou sekreci ACTH může způsobit například tumor v podvěsku mozkovém.

Klinické příznaky

Primární formou obvykle onemocní zvířata ve stáří 2 – 6 let, častěji samice. Onemocnění se může projevit chronickým nechutenstvím, zvracením, zvyšující se unavitelností, slabostí, třesem a apatií. Častěji však dochází k náhlému nástupu příznaků, zvířata bývají apatická, mají slabý pulz, dochází k rychlé a výrazné dehydrataci organismu

Sekundární forma postihuje převážně jedince středního a vyššího věku, nedochází k výrazné dehydrataci, ale pomalu se rozvíjí nechutenství, apatie a deprese, zvíře hubne, špatně zvládá stresové situace, mohou se objevit symetrická místa bez srsti.

Diagnostika

Diagnostika se opírá o anamnézu, klinické vyšetření zvířete a o laboratorní vyšetření krve. Dále nám k odhalení onemocnění pomůže rentgenologické a EKG vyšetření a speciální testy, které nám ukáží, jestli nadledviny a hypofýza fungují správně a dokáží odlišit zda se jedná o primární, či sekundární hypoadrenokorticismus.

Terapie

Pokud přijde pacient s akutním nástupem příznaků silné dehydratace, apatie a slabosti, je nutné ho nejdříve na klinice stabilizovat, ještě před tím, než jsou známy všechny laboratorní výsledky. Pacient podstoupí infuzní terapii a pravidelně kontrolujeme základní životní funkce. Dále je záhájeno podávání hormonů kortikoidů. Zvíře je krmeno dietou se zvýšeným obsahem soli (NaCl). Velmi důležitá je spolupráce s majitelem zvířete a pravidelné kontroly u veterinárního lékaře s vyšetřením krve. První kontrola po úvodní terapii následuje za 2 – 3 týdny a podle výsledků je upravena léčba, po úpravě léčby je nutné opětovně vyšetřit krev každé 2 -3 týdny, dokud nedojde k vybalancování správné dávky léků pro konkrétního pacienta, potom už kontoly nemusí být tak časté. Pokud je zvíře klinicky v pořádku, stačí kontroly jednou za 6 měsíců. Díky optimální léčbě je nemocné zvíře schopno žít plnohodnotný život i více než 5 let.

V případě sekundárního hypoadrenokorticismu způsobeného agresivním nádorem, je možné chirurgicky odstranit podvěsek mozkový a dodávát zvířeti chybějící hormony. Ale většina nádorů nepatří mezi agresivní a pomocí náležité konzervativní terapie hormony je prognóza relativně příznivá.

 
2024 1. 1.

UPOZORNĚNÍ

O víkendu a svátcích je NEOBJEDNANÝM klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 300Kč.

Ordinační doba Klinika
Po-Pá: 8:30–15:00 / 16:00–19:00
So: 9:00–12:00
Ne: 16:00–19:00

O víkendu a svátcích je NEOBJEDNANÝM klientům účtován pohotovostní příplatek ve výši 300Kč.

RoyalCanin

Copyright © 2007-2013 Livet.cz - veterinární klinika | U Smaltovny 32, Praha 7 - Holešovice | livet.cz@gmail.com | Sledujte nás